کانادا

تحصیل در مقطع کارشناسی در کانادا

مشخصاتتوضیحات
طول دوره تحصیلی در کانادا3 سال
هزینه تحصیل در کانادااز 5 الی 15 هزار دلار در سال
امکان اخذ بورس در کاناداخیر
امکان کار دانشجویی در کانادابله-20 ساعت در هفته در دانشگاه
امکان استفاده از خوابگاه دانشگاهبله
امکان اقامت بعد از تحصیل در کانادابله
هزینه زندگی دانشجویی در کاناداماهانه بین 600 الی 800 دلار کانادا
زمان شروع تحصیل در کاناداسپتامبر و ژانویه هر سال
مقطع تحصیلی لازم جهت اقدام به تحصیل در کاناداپیش دانشگاهی
مدرک زبان لازم جهت تحصیل در کانادابا موسسه مشاوره شود

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کانادا

مشخصات توضیحات
طول دوره تحصیلی در کانادا3 سال
هزینه تحصیل در کانادااز 5 الی 15 هزار دلار در سال
امکان اخذ بورس در کانادابله
امکان کار دانشجویی در کانادابله - 20 ساعت در هفته در دانشگاه
امکان استفاده از خوابگاه داننشگاهبله
امکان اقامت بعد از تحصیل در کانادابله
هزینه زندگی دانشجویی در کاناداماهانه بین 600 الی 800 دلار کانادا
زمان شروع تحصیل در کاناداسپتامبر و ژانویه هر سال
مقطع تحصیلی لازم جهت اقدام به تحصیل در کانادامتقاضی باید دانشجوی سال آخر کارشناسی و یا دارای مدرک کارشناسی باشد
مدرک زبان لازم جهت تحصیل در کانادابا موسسه مشاوره شود

تحصیل در مقطع دکترا در کانادا

مشخصاتتوضیحات
طول دوره تحصیلی در کانادا3 سال
هزینه تحصیل در کانادااز 5 الی 15 هزار دلار در سال
امکان اخذ بورس در کانادابله
امکان کار دانشجویی در کانادابله - 20 ساعت در هفته در دانشگاه
امکان استفاده از خوابگاه دانشگاهبله
امکان اقامت بعد از تحصیل در کانادابله
هزینه زندگی دانشجویی در کاناداماهانه بین 600 الی 800 دلار کانادا
زمان شروع تحصیل در کاناداسپتامبر و ژانویه هر سال
مقطع تحصیلی لازم جهت اقدام به تحصیل در کانادامتقاضی باید دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد و یا دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد
مدرک زبان لازم جهت تحصیل در کانادابا موسسه مشاوره شود