آلمان

تحصیل در آلمان

 مقطع کارشناسی درآلمان

طول دوره3.5 سال
هزینه تحصیل در آلمانتحصیل رایگان
نوع دانشگاهرتبه ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در آلمانبهمن / شهریور
آخرین فرصت برای عقد قرارداد با موسسهشهریور
بیمه در طول تحصیل در آلمان هر شش ماه 300 یورو
هزینه زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل)
از 400 تا 800 یورو در ماه
امکان خوابگاهبله
امکان بورسخیر
امکان کار قانونی دانشجوییبله - 20 ساعت در هفته
محل هایی که دانشجو میتواند کار کندکارهای قانونی (شرکت در پروژه های مرتبط با رشته تحصیلی - شرکتهای خصوصی - و غیره)
امکان اقامت پس از تحصیل در آلمانبله
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل12
مدرک تحصیلی مورد نیازدیپلم پیش دانشگاهی و ریز نمرات + قبولی کنکور
شرایط مدرک تحصیلی حداکثر سن 26 سال
مدرک زبان مورد نیازبسته به نوع دانشگاه متفاوت است ولی برای ویزا B1 ضروری است
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد
---
نیاز به ISI ندارد
هزینه موسسه برای اخذ پذیرش
با توجه به تخفیف های ویژه موسسه و با توجه به شرایط متقاضی متفاوت میباشد
حداقل 1200 یورو
نحوه دریافت حق الزحمه موسسهبا تضمین اخذ پذیرش( رجوع شود به قرارداد )
زمان تحویل پذیرش به متقاضیحداکثر 31 دی
هزینه های متفرقه متقاضیهزینه ترجمه و تأیید مدارک و هزینه درخواست به دانشگاه ها (application fee)
بر عهده متقاضی می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرشپس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل ارسال میشود
فرم قرارداد---
تلفن تماس با موسسه88376621 - 021
توضیحات خاصندارد

 مقطع کارشناسی ارشد در آلمان

طول دوره تحصیل در آلمان1 و 2 سال
زبان و هزینه تحصیل در آلمانتحصیل رایگان
نوع دانشگاهرتبه ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در آلمانبهمن - شهریور
آخرین فرصت برای عقد قرارداد با موسسه
شهریور ماه
بیمه در طول تحصیل در آلمان هر شش ماه 300 یورو
هزینه زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) از 400 تا 800 یورو در ماه
امکان خوابگاهبله
امکان بورسخیر
امکان کار قانونی دانشجوییبله - 20 ساعت در هفته
محل هایی که دانشجو میتواند کار کندخوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه - شرکتهای خصوصی و غیره
امکان اقامت پس از تحصیل در آلمانبله
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشودمتناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل12 ( بیشتر به سایر مدارک بستگی دارد )
مدرک تحصیلی مورد نیازکارشناسی در رشته مرتبط
شرایط مدرک تحصیلیتازه فارغ التحصیل ( شرایط و مدارک کاری مرتبط تاثیر گذار است)
مدرک زبان مورد نیازآیلتس آکادمیک 6 - IBT 80 - مدرک B2 آلمانی
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد---
نیاز به مقالهدر صورت لزوم اطلاع داده می شود
هزینه موسسه برای اخذ پذیرشبا توجه به تخفیف های ویژه موسسه و با توجه به شرایط متقاضی متفاوت میباشد (حداقل 1200 یورو)
نحوه دریافت حق الزحمه موسسهبا تضمین اخذ پذیرش( رجوع شود به قرارداد )
زمان تحویل پذیرش به متقاضیحداکثر 31 دی
هزینه های متفرقه متقاضیترجمه و تأیید مدارک و هزینه درخواست به دانشگاه ها (application fee)
بر عهده متقاضی می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرشپس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل ارسال میشود
فرم قرارداد---
تلفن تماس با موسسه88376621 - 021
توضیحات خاصندارد

مقطع دکترا درآلمان

طول دورهحداقل 3 سال
زبان و هزینه تحصیل در آلمانتحصیل رایگان
نوع دانشگاهرتبه ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی
زمان شروع تحصیل در آلمانبهمن - شهریور
آخرین فرصت برای عقد قرارداد با موسسهشهریور
بیمه در طول تحصیل در آلمانهر شش ماه 300 یورو
هزینه زندگی (خوراک، پوشاک، حمل و نقل) از 400 تا 800 یورو در ماه
امکان خوابگاهبله
امکان بورسبله
امکان کار قانونی دانشجوییبله - 20 ساعت در هفته
محل هایی که دانشجو میتواند کار کندخوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه - شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل در آلمانبله
دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشودمتناسب به رشته متقاضی متفاوت است
حداقل معدل12
مدرک تحصیلی مورد نیازکارشناسی ارشد در رشته مرتبط
شرایط مدرک تحصیلیتازه فارغ التحصیل ( شرایط و مدارک کاری مرتبط تاثیر گذار است)
مدرک زبان مورد نیازآیلتس آکادمیک 6.5 یا IBT 85 - مدرک B1
محل هایی که میتوان در آزمون بین المللی شرکت کرد
---
نیاز به ISI (برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید)بله
هزینه موسسه برای اخذ پذیرشبا توجه به تخفیف های ویژه موسسه و با توجه به شرایط متقاضی متفاوت میباشد
مبلغ دقیق پس از بررسی اولیه مشخص خواهد شد
نحوه تسویه حساب با موسسهپس از اخذ پذیرش دریافت می شود.
زمان تحویل پذیرش به متقاضیآخر دی
هزینه های متفرقه متقاضیترجمه و تأیید مدارک و هزینه درخواست به دانشگاه ها (application fee)
بر عهده متقاضی می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرشپس از عقد قرارداد با موسسه از طریق ایمیل ارسال میشود
فرم قرارداد---
تلفن تماس با موسسه88376621 - 021
توضیحات خاصندارد